למידה משמעותית בהלכה-פורים

           מתנות לאביונים                            סעודת פורים                                קריאת מגילה                      משלוח מנות